robaanlogo

©2024 robaan.com

robaanlogo

©2024 robaan.com

Marktsegmentatie en tijd?

Marktsegmentatie is een proces waarbij de markt in subgroepen van consumenten worden onderverdeeld, op basis van gemeenschappelijke factoren.

Hoeveel tijd heb je te besteden aan het voortraject? Een moodbord, marketing of een onderzoek?

  • Website vervaardigen

    Website voorbeeld

    Website voorbeeld

  • Websites

    robaan.com vervaardigd ook websites. Zie ook website

  • Geposte artikelen